Logo Our Family Tree
 
 
    

Surname: WilsonSpotlight

Thomas Woodrow Wilson

Thomas Woodrow Wilson

born 12/28/1856 in Staunton, VA, died 02/03/1924 in Washington, DC, about age 67.