Logo Our Family Tree
 
 
    

Surname: SmallwoodSpotlight

Arthur J Smallwood

Arthur J Smallwood

born 1880 in Ralls Co, MO,