Logo Our Family Tree
 
 

Surname: PowhatanSpotlight

Opechancanough Mangopeesomon Powhatan

Opechancanough Mangopeesomon Powhatan

born 1554 in VA, died 1644 in Jamestown, James City Co, VA, about age 90.