Logo Our Family Tree Branch: Virginia Sholin Smallwood family tree Virginia Sholin Smallwood family tree

Relationships for Toshio "Frank" Sakaoka

Options:    Ancestors
Father's Side Mother's Side
NameBirthSpouse
Tamano Sakaoka25 JUN 1890JapanMorito Morimoto
Shunjiro Sakaoka12 JUL 1892JapanHawayo Okada
Shigeru Sakaoka10 MAR 1898JapanMitsuko "Mitsi" Amnake
Sadako Sakaoka14 DEC 1899JapanRyuichi Okuno
NameBirthSpouse
Eitaro Okadaabt 1889Japan
Mitoyo Okadaabt 1893JapanTatsuichi Okada
Kumeno Okadaabt 1894Japan
Okadabef 1897JapanShuji Morimoto
Okadabef 1897Japan___ Okuno
Hawayo Okada11 MAY 1897HI, Hawaii CoShunjiro Sakaoka
Kazuto OkadaJUL 1899HI, Hawaii Co
Motonari Okadaabt 1902Japan
Motonari Okadaabt 1904Japan