Seitaro Sakaoka, 1850 - aft 1924; Outline Format">
Logo Our Family Tree Branch: Virginia Sholin Smallwood family tree Virginia Sholin Smallwood family tree
 
 
 

Descendants of Shuniro Sakaoka
 
Seitaro Sakaoka, 1850 - aft 1924; Outline Format


NameSpouseBirthBirthplace
 Shuniro Sakaoka
 
Seitaro Sakaoka
M. Nishimoto1850Japan, Hiroshima
1 Tamano Sakaoka
 
Samono? Sakaoka
Morito Morimoto25 JUN 1890Japan, Hiroshima, Niho Mura
A Sam Sunny MorimotoEdith Sadami Chikaraishi13 JUN 1920CA, Santa Clara Co
B George Morimoto9 NOV 1921CA, Santa Clara Co
C William Morisu Morimoto
 
Maurice "Bill" Morimoto
Masako Nancy Wada30 SEP 1922CA, Santa Clara Co, San Jose
DLiving
ELiving
FLiving
2 Shunjiro SakaokaHawayo Okada12 JUL 1892Japan, Hiroshima, Nihomichi (Houni)
A Toshio "Frank" SakaokaAiko "Blanche" Bee Arakaki8 JUL 1921CA, Sacramento Co
B Hideo Sakaoka21 JAN 1923CA, Sacramento Co
C Masako "Masa" SakaokaHisashi Harold "Harold" Nakamoto15 JUL 1924CA, Sacramento Co
D Sumiko Ruth SakaokaBenjamin "Ben" Sakakihara15 DEC 1926CA, Sacramento Co
ELiving
3 Shigeru SakaokaMitsuko "Mitsi" Amaki10 MAR 1898Japan, Hiroshima
A Shigeko Sakaoka
 
Shigeko Amaki
abt 1924HI
BLiving
CLiving
4 Sadako SakaokaRyuichi Okuno14 DEC 1899Japan, Hiroshima
A Tajaji Okunoabt 1924Japan, Hiroshima
BLiving
BLiving
CLiving
D George Keiji Okuno22 SEP 1934CA, Los Angeles Co, San Fernando
ELiving
FLiving
GLiving