Logo Our Family Tree Branch: SÖ släktträd 
Grand
Parents
Peder Ingevaldsson + Elin Simonsdotter
Parents
Måns Pederssonabt 1536 -- aft 1591avatar
Karin (Katarina) Pedersdotterabt 1536 -- avatar
Andreas Ericiabt 1540 -- avatar
Catharina Olofsdotterabt 1540 -- avatar
Names

Events
Per Mansson-Utter

Per (Peder) Månsson Utter till Navsta

Birth19 SEP 1566
Death23 SEP 1623
Aged: 57 years
Han återupptog släktnamnet Utter efter sin mormorsmor (Ingrid Månsdotter Utter);

Arkivman o genealog; Den första innehavaren av det ämbete som arkivsekreterare i Riksarkivet som inrättades i enlighet med 1618 års kansliordning och är föregångare till dagens riksarkivarietjänst.
Peder Månsson tjänstgjorde i det kungliga kansliet med säkerhet från 1584 (ev tidigare) till 1588 som biträde åt Rasmus Ludvigsson, som under sin vård hade de indragna kyrko- och klosterarkivalierna, och kvarstod sedermera till nov. 1593 i kansliet. Misstänkt för sympatier för Sigismund, förföljdes han av hertig Karl, men lyckades hålla sig dold på landet. På dennes dödsbädd benådades Utter.
I hertig Johans av Östergötland tjänst blev han kammarråd, men återinträdde 1618 i kungliga kansliet och blev arkivsekreterare. Arkivalierna hade under den föregående tidens vanvård råkat i stor oordning. Utters främsta uppgift blev att skrida till ett målmedvetet ordningsarbete, för vilket han 1618 uppgjorde ett program, som följdes även av hans efterträdare. Handlingarna skulle ordnas efter konungarnas regeringstid, därinom kronologiskt och efter vissa grupper, till exempel svenska, finska, danska handlingar, riksdagshandlingar, bergshandlingar. Utter sökte genomföra dessa principer, men ett mera omfattande ordningsarbete hindrades dock under hans tid av vidriga lokalförhållanden. Utredningsarbeten, såsom om förhållandet mellan Sverige och Danmark före kriget 1611-1613 eller om adelsprivilegierna, anförtroddes åt honom.
I likhet med sin företrädare Rasmus Ludvigsson, som han överträffade i kritik, var Utter en framstående genealog. Hans största genealogiska arbete är det i handskrift i Riksarkivet befintliga Collectanea genealogica (över 300 blad i folio). Arbetet är ingalunda avslutat, utan torde snarast få betraktas som materialsamling. Utter skrev dessutom en släktbok över Johan III:s förfäder; även Christer Gabrielsson Oxenstiernas släktbok är avfattad av honom.
Peder Månssons vapenbok, som länge ansågs som förkommen, emedan den gick under felaktig benämning, finns i Uppsala universitetsbibliotek. I tryck utgav Utter Arftafla therutaf man hafver till at see, huru man åtskilljer baakarf, sydearf och brystarff (1621). Av Sven Lagerbring trycktes två brev av Utter i genealogiska frågor i företalet till Svea rikes historia (II, 1773), trenne ämbetsmemorial har tryckts i "Meddel. från Sv. Riksarkivet" (1877, 1880). Ett antal brev av Utter till Axel Oxenstierna förvaras i Oxenstiernska samlingen i Riksarkivet.


Avled av pesten

Margareta Andersdotter

Birth1565
Death18 JUL 1611
 
Aged: 46.5 years
ChildrenFirst NameBirth DtDeath DtBirth PlaceSpouses
1+

Anders Persson 

10 NOV 159211 NOV 1640  Beata Gyllencreutz, Hebla Larsdotter Creutz 
2+

Katarina (Karin) Persdotter 

9 MAR 159828 OCT 1677  Sweden, Östergötlands län, Norrköping, Krokek s:n Henrik Eriksson, Arvid Larsson, Henrik Kruse 
3+

Helena Persdotter 

22 JUN 16031641  Sweden, Dalarnas län, Falun Henrik Mårtensson Teet 
4+

Johan Jakob Persson 

15 JUN 160510 AUG 1654  Violetta Lamb till Uppebo, Carin Oxe till Stålbo 
5+

Sara Persdotter 

15 MAY 16075 MAR 1631  Sweden, Östergötlands län, Norrköping, Krokek s:n Ingel Caspersson Weinholtz 
Suggest
To suggest changes to these records, login & edit by clicking the names above, & your suggested changes will be saved for the record moderator to review.
Sources
  1. Personal: 4094;
  1. Personal: 4094;
Access
NameEmailLevel
Staffan ÖstermanModerator

Subscribe Me
NameEmailLevel
Staffan ÖstermanModerator

Subscribe Me
Added
Updated
9-19-2016 08:44 AM
11-24-2008 12:28 PM
Login or Email:
Password:

Don't have a login? Register!
Why register?I forgot my login....